Cart

Korpa sa proizvodina

Korpa prazna

ROKOVI I USLOVI

PITANJA - ROKOVI I USLOVI

Firma AXARO je uverena da vam nudi jedan odličan proizvod očekujući da će vaše zadovoljstvo biti potpuno koristeći ga i na raspolaganju smo da vam pružimo svu našu pomoć. Vaše reakcije i sugestije svake prirode su dobrodošle za nas na sledećoj adresi: office@fabrikazasusilice.rs.

 

Nkon završetka narudžbine na sajtu www.FabrikaZaSusilice.rs, dobićete potvrdu na e-mail ili ćete biti kontaktirani putem telefona od jednog od naših operatera koji će sa vama utvrditi detalje vezane za isporuku.

 

Plaćanje

Mogućnosti plaćanja:

Plaćanje proizvoda će se vršiti pouzećem prilikom dostave ili platnim nalogom, avansno.

 

Dostava

Proizvod se dostavlja sa zaliha, i traje između 3 – 7 dana od potvrde porudžbine.

Proizvodi koji se ne nalaze na zalihama će biti dostavljeni u jednom terminu sporazumno utvrđenom sa klijentom.

 

Raspoloživi načini dostave

Dostava brzom poštom sa plaćanjem pouzećem

Dostava putem brze pošte je raspoloživa u većini mesta u Srbiji gde kurirska firma ima predstavnika. Plaćanje cene se radi pouzećem po prijemu paketa.

Paket se dostavlja direktno kući/u sedištu klijenta od strane jednog agenta i obično se radi drugog dana od dana potvrđivanja isporuke. Ako kurirska firma nema predstavnika u vašem gradu preporučujemo vam da kao način isporuke odaberete Poštu obzirom da se dodaju dodatne takse za transport za pređenu udaljenost, istu snosi kupac.

 

Dostava putem POŠTE sa plaćanjem pouzećem

Dostava putem Pošte se može vršiti u svim mestima iz Rumunije i preporučena je tamo gde firma brze pošte nema predstavnika. Paket se podiže u Pošti a isporuka traje 3 – 4 dana od potvrde isporuke.

 

Troškovi transporta

Nezavisno od izabranog načina isporuke, putem Brze pošte ili Pošte, za transport se naplaćuje fiksna taksa od x RSD/paket. Ova cena je važeća za pakete koji sadrže maksimalno 4 proizvoda.

Za pakete preko 4 proizvoda dodaje se dodatna vrednost u zavisnosti od težine.

 

Opšti uslovi

 

AXARO DOO  je pokrenula sajt www.FabrikaZaSusilice.rs  kako bi lično informisala sve klijente. Korišćenje ovog sajta sa vaše strane je uslovljeno poštovanjem opštih uslova za pristup i korišćenje detaljno navedenih niže („Opšti uslovi“), kao i poštovanjem važećih zakona. Kada pristupite sajtu, kada ga pregledate i koristite, vi implicitno i bezuslovno prihvatate Opšte Uslove, koji prevladavaju nad bilo kojim dogovorom koji biste mogli da imate sa našom firmom.

 

Prava intelektualne svojine

 

AXARO DOO je vlasnik prednjeg sajta. Fotografije, tekstovi, slogani, crteži, slike, animirane sekvence zvučne ili ne, kao i svi integrisani radovi na ovom sajtu su vlasništvo AXARO DOO ili nekih trećih lica koje je AXARO DOO ovlastio da ih koristi.

 

Proizvodi prikazani na ovom sajtu su zaštićeni u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na

 

autorsko pravo i/ili pravo intelektualne svojine koje se odnosi na zaštitu industrijskih crteža i modela.

 

Reprodukcije, na papiru ili digitalne, napred navedenog sajta i/ili radova i/ili modela proizvoda koji su reprodukovani na sajtu su autorizovane uz uslov da iste budu namenjene jednoj strogo ličnoj upotrebi, isključujući bilo kakvu upotrebu za reklamne i/ili komercijalne svrhe i/ili informacije, kako bi se poštovao zakon o intelektualnoj svojini.

 

Izuzev prednjih odredaba, bilo koja reprodukcija, prezentacija, korišćenje ili delimična ili potpuna izmena sajta, bez obzira kojim postupkom ili na kom nosaču, različitih radova i modela proizvoda koji ga čine, bez prethodno obezbeđene autorizacije od AXARO DOO, je strogo zabranjena i čini KRIVIČNO DELO koje se kažnjava u skladu sa važećim zakonodavstvom.

 

Informacije o proizvodima i uslugama

 

Ove strane čine jednu opštu prezentaciju asortimana proizvoda i usluga distribuiranih u Srbiji. Slike proizvoda sa sajta su sa naslovom prezentacije i ne povlače odgovornost AXARO DOO.

Naša firma zadržava pravo da izmeni/ažurira informacije koje se nalaze na ovom sajtu na internetu, o modelima prezentiranih proizvoda i cena, u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, vodeći računa o interaktivnoj odlici sajta, bez da izmene podrazumevaju odgovornost AXARO DOO, članova svoje mreže ili svojih zaposlenih.

 

Ograničenje odgovornosti

 

Korisnik koristi sajt na sopstveni rizik. Ni u kom slučaju AXARO DOO, njeni članovi, članovi njene mreže, bilo ko posebno ili zajedno, neće biti odgovorni za direktne ili indirektne štete i posebno materijalne štete, gubitka podataka ili programa, finansijske štete, koja je rezultat pristupa ili korišćenja ovog sajta ili svih sajtova koji su vezani za njega. Sadržaj sajta je prezentovan bez ikakve garancije, bilo koje prirode.

 

Informacije o proizvodima, uslugama, karakteristikama i cenama istih odgovaraju jednoj definiciji u momentu njihove izrade ili ažuriranja različitih stranica sajta; one su ponuđene samo sa informativnim naslovom tako da nisu i ne treba da budu smatrane kao jedna ugovorna ponuda proizvoda i usluga ponuđenih od AXARO DOO, od svojih članova ili članova svoje mreže. Greške ili propusti se mogu dogoditi.

 

Važeći zakon

 

Ovi Opšti uslovi, kao i svaki spor u vezi sa ili koji proizilazi iz odredaba ovih Opštih uslova ili iz pristupa / funkcionisanja / disfunkcije sajta podleže rumunskom internom zakonu. Jezik Opštih uslova i sajta je srpski jezik. U slučaju spora, samo će se srpski sudovi smatrati nadležnim.

 

Ažuriranje opštih uslova

 

AXARO DOO zadržava pravo da izmeni i ažurira svakog trenutka ovaj sajt, kao i Opšte uslove. Ove izmene i ažuriranja su suprotstavljena/primenljiva  korisniku odmah nakon što su postavljene na sajt; stoga, korisnik treba da se redovno prijavljuje na ovaj naslov da bi proverio važeće Opšte uslove.

 

 

 

 

 

Novosti